Genel Denizcilik

GENEL DENİZCİLİK TERİMLERİ VE TEKNEDE YÖNLER

    Denizcilik teknolojisini dolduran terimler yüzlerce yıllık birikim ve deneyimin ürünüdür. Denizciliği öğrenmeye bu terminoloji öğrenilerek başlıya bilirler. Denizcilikte işin tarif edilerek yapılmasına yeterli zaman olmadığı için, terimler gerekli süreyi azaltarak anlaşılmayı amaçlar. Terimler anlaşılmaz, dert anlatamaz hala gelirse işin yapımı da güçlenir. Türkçeye girmiş denizcilik terimlerinin kökenleri, Akdeniz’de asırlarca Uluslar Arası anlaşma aracı (Lingua Franca) olarak kullanılan denizcilik diline dayanır ve ağırlıkla İtalyanca lehçeleri ver İspanyolca yanında Rumca ve diğer Akdenizlileri kapsar. Günümüzde bir çok nedenden dolayı terimlerin amatör denizcilikteki kullanımı azalmış, neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Ayrıntı bir dilin zenginliğidir, dildeki ayrıntıların kaybolmasın dilin sıradanlaşmasına ve kolayca kirlenmesi yol açar. Unutulmaya yüz tutmuş bu tarihi mirası ayakta tutmak, onu kullanmak için gerekli özeni göstermek her amatör denizcinin tarihe karşı borcudur. Bu bilgiler anlatılacak denizcilik terimlerini öğrenmek için bu terminolojiyi sürdürmek ve anlaşabilmek için oldukça yeterlidir.

Denizcilikte bilinmesi gereken terimler, ilgili bölümlerde verilip yeri geldikçe tekrarlanacaksa da, aşağıda genel olarak bilinmesi gereken ve sık karşılaşılan komutlar brer örnekle kısaca açıklanmıştır.

Alesta : Bir işin yapılmasına ” hazır ol ” anlamında uyarı komutu veya bir işin yapılmasına ” hazır ” olunduğunu bildiren terim. Alesta tramola / tramolaya hazır ol ; alesta / hazır.

Aganta : Kaçırma, tut, dur anlamında herhangi bir işlemi durdurma emri. Genellikle halatlar için kullanılır.

Arya  : Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, flama gibi şeylerin aşağıya indirilmesi için verilen komut. Arya sancak / bayrağın indirilmesi komutu

Fora  : Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut. Yelkenler fora / yelkenlerin açılması.

Hisa  : Herhangi bir şeyi yukarı çekmek, kaldırmak. Hisa yelken / yelken basmak.

Laçka ( laşka ) : Halatı tamamen elden çıkarmadan boşlamak. Rüzgaraltı iskotası laçka / rüzgaraltı iskotasını boşla.

Lava : Eldeki halatı çekmek, germek için verilen komut. Lava iskota / iskotayı ger.

Mayna : Bir yükün indirilmesi, aşağıya doğru yavaşça bırakılması komutu. Mayna yelken / yelkenleri indir. Alesta mayna / mayna ya hazır ol.

Mola : Bir halatı bağlı olduğu için boçboynuzu, baba gibi yerden tamamiyle bırakıvermek. Halatlar mola / halatları koyver. Sivil denizcilike fora’nın karşılığı olarak kullanılır.

Neta : Herhangi bir donanımı düzenli ve işler durumda tutmak, kullandıktan sonra tertip ve düzene sokmak. Halatlar neta / halatları kullanıma hazır hale getirmek, gerekirse roda etmek.

Toka : Bir cismi istenilen yere çıkarmak. Bayrağı toka etmek / bayrağı gönderdeki yerine çekmek.

Varda : Sakın, kendni kolla, kaçıl anlamında ikaz komutu.

Volta : Halatın koç boynuzu, anele gibi yerlere bağlanması komutu.

Vira : Halatı çekmek veya yükseltmek için verilen komut. Vira demir / demir al.

Denizcilik

Denizcilik iş ilanlar

Zirve Denizcilik

About the Author

Zirve

Zirve Denizcilik İnsan Kaynakları ve Acentelik Hizmetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*