Gemiadamlarının Bilmesi Gerekenler

Gemiadamlarının Barınma Limanına Girerken ve Limandaki Ücret ve Bakımları ve Diğer Giderler

       a) Eğer geminin bir barınma limanı ya da yerine girmesi veya yükleme yerine yada limanına dönmesi giderleri kural X (a) uyarınca müşterek avaryadan sayılıyorsa, bu barınma veya dönme dolayısıyla yolculuğun uzaması süresi içinde kaptan, zabitler ve tayfalar için makul ölçüde yapılmış ücret ve bakım giderleriyle,yakıt ve gereçlerden yapılan tüketimler müşterek avaryadan sayılır.

       b) Bir gemi, kaza, fedakarlık ya da başka olanağanüstü durumlar sonucu olarak ortak esenlik uğrunda ya da fedakarlık ya da kaza sonucu gemide doğan hasarın yolculuğa güven içinde devam yönünden gerektirdiği onarım zorunluluğu karşısında, herhangi bir liman yada yere gider yada orada bekletilirse, bu liman yada yerde geminin yolculuğa devam edebilecek duruma geldiği yada gelmesi gerektiği ana kadar geçen ek bekleme süresi içinde makul ölçüde verilmiş kaptan, zabit ve tayfa ücretleri ile bu kimseler için yapılmış bakım giderleri müşterek avarya içinde edilecektir.

Yolculuk sırasında böyle bir hasara neden olabilecek kaza ya da olandışı bir durumla ilgili olmadığı halde, yükleme ya da sığınma yeri ya da limanında gemide hasar saptanmış olup, bu hasarın onarılması geminin yolculuğuna güven içinde devam edebilmesi  yönünden gerekli de olsa, saptanan hasarın onarımı için geçen ek bekleme süresi içinde kaptan, zabit ve tayfaya ödenen ücretler ve bakım giderleri ile tüketilen yakıt, gereçler ve kumanya müşterek avaryadan sayılmayacaktır.

Gemi mahkum edilir ya da ilk yolculuğu yarıda bırakılırsa, yanlız geminin mahkum edilmesi ya da yolculuğunun bırakılması tarihine kadar olan kaptan, zabit ve tayfa ücretleri ve bakım giderleri ile tüketilen yakıt ve gereçler giderleri; ya da geminin mahkum edilmesi ya da yolculuğun bırakılması boşaltmanın tamamlanmasından önceki bir sürede meydana gelmişse, bu boşaltmanın bitimine kadar olan harcama ve giderler müşterek avarya olarak kabul edilecektir.

Müşterek avarya olarak kabul edilmeyen tamir sırasında tüketilen yakıt ve gereçler hariç olmak üzere, ek bekleme süresi içinde tüketilen yakıt ve gereçler, müşterek avarya olarak kabul edilecektir.

Ek bekleme süresi içinde doğan liman giderleri de müşterek avarya olarak kabul edilecek ancak, müşterek avaryadan sayılmayan tamir sırasında doğan bu tür giderler müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir.

       c) Gerek bu, gerek öteki kuralların uygulanması yönünden, ister donatının yasak yükümlülüğünden doğmuş olsun, ister iş sözleşmesine göre yapılsın, kaptan, zabit ve tayfalara veya onların yararına yapılan tüm ödemeler ücret sayılacaktır.

       d) Geminin bakımı ve onarımı için kaptan, zabit ve tayfaya ödenen fazla saatlerle çalışma ücreti müşterek avaryadan sayılmaz; ancak bu fazla çalışma yapılmamış olsa idi yapılması gerekecek ve müşterek avarya olarak kabul edilen giderlerin azaltılması için yapılan bu tür fazla çalışma müşterek avaryadan sayılacaktır.

Zirve Denizcilik

Denizcilik Sektörü

www.zirvedenizcilik.net

About the Author

Zirve

Zirve Denizcilik İnsan Kaynakları ve Acentelik Hizmetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*