Denizcilik

  1. zirve denizcilik
  2. zirve denizcilik
  3. zirve denizcilik

                                  TEKNE KESİTLERİ VE GÖZDE BİÇİMLERİ 2

               TEKNE HAKKINDA BİRAZ BİLGİ EDİNMEK GEREKİRSE;

Tekne inşa tekniği binlerce yıllık bir geleneğin mirası olarak az bir değişimle günümüze kadar ulaşmıştır. Omurga ve uzantısı baş ve kıç bodoslamalar, omurgaya bağlanan postlar, postları birbirine ve omurgaya bağlayan döşekler (yığma), postların üst uçlarını bağlayan kemerler ve postların üzerine bağlanan kaplamalar ile kemerler üzerine bağlanan güverte kaplaması geleneksel tekniğin temelini oluşturur.

BOYUNA TEKNE KESİTİ;

Omurga teknenin bel kemiği, temel yapı elemanıdır. Omurga tekne iskeletinin altında ve ortasında yer alır. Tekneye ek bir stabilite kazandırmak için altına konan metal parçaya da safra omurga denir. Omurganın başında ve kıçında, bodoslama adı verilen, teknenin başını ve kıçını oluşturmak üzerine uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı uzantılar yer alır. Baştakine boş bodoslama, kıçtakine kıç bodoslama denir. Tekne omurgasının bel kemiği olarak düşünürsek, omurgaya bağlanan, teknenin kaburgasını meydana getiren eğri ağaçlar olan postlar, kaburga veya eğri (veya posta eğrisi) olarak’da bilinirler. Posta başlarını tekne boyunca bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası küpeşte’dir. Karşılıklı postları birbirine bağlayan teknenin enlemesine kirişlerine ve teknenin en geniş yerine kemere denir. Güverte kemere kirişlerinin üzerine oturtulur. Teknenin istenilen yönde eğilmesini ve dönmesini sağlayan, kıç bodoslamaya takılan düz levhaya dümen palası veya yelpaze denir. Dümen palası, dümen yekesi veya sadece yeke denilen parçayla kontrol denir.

zirve denizcilik

Boyuna tekne kesitindeki diğer parçaları özetlersek; direğin tabanıyla oturduğu yer ıskaçadır. Teknenin kıç şeklini düzleştirmek için kıç bodoslama bağlanan enine parçaya ayna (arkası düz tekne aynakıç)  denir. Kuşak; postların üzerinde baştan kıça uzanan ve teknenin boyuna direncini arttıran ince tahtalardır. Parçaların birbirlerine bağlanmakta kullanılan ve kullanıldıkları yerlere göre çeşitli şekillerde yapılan destek parçalarına praçol denir. Bodoslama praçolu, ayna praçolu gibi destek yaptıkları yere göre adlandırırlar. Bodoslamanın omurgayla birleştirdiği yerdeki düz veya dikey parçalar tampon kütüğüdür. Dümen milinin içinden geçtiği dikey boruya ise dümen kovanı denir.

 

ENİNE TEKNE KESİTİ

Omurganın her iki tarafında baştan kıça devam eden ilk kaplama tahtaları burma tahtaları’dır. Kaplama tahtaları teknenin dış yüzeyini örten ve kabuğunu oluşturarak yüzmesini sağlayan, çeşitli yöntemlerle birleştirilen parçalardır. Teknenin su kesiminden yukarıda kalan yan kısmına borda, su kesiminin altında kalan kısımına karina denir. Borda kuşakların veya kısacası yumru, bordo kaplamasını çarpma ve vurmalara karşı koruyan ve tekne boyunca uzanan yuvarlak çıkıntıdır.

zirve denizcilik

 

 

Bordayla güvertenin birleştiği yer küpeşte ve bordanın yükseltilmesiyle ve küpeşte üzerinde dik olarak yapılan siperlik parampet’dir. Parampetin üzerinde, borda kaplamalarının en üst tahtası ağız kuşağı yer alır. Güvertede biriken suları boşaltması için teknenin küpeştesine açılan deliklere sürengi deliği, güverte altlarının kuvvetlendirmek için konulan parçalara görder denir. Güverte üzerinde kara biçimindeki kamara kasara’dır. Tiriz, ince tahtalardan biçilmiş, posta gibi görev gören çıtalardır. Teknenin iç tabanı yani en alt tabanı yani en alt kısmı sintine’dir. Teknedeki tüm su sintinede birikir. Postlara açılan yığma frengi delikleri sintinedeki suyun dolaşımını sağlar. Sintine üzerindeki döşeme tahtalarına kamara farşları ya da sadece farş denir. Yığma veya döşek, postların (eğri) omurga üzerine oturan parçasıdır.

www.zirvedenizcilik.net

Zirve Denizcilik

Denizcilik

Google Denizcilik

 

About the Author

Zirve

Zirve Denizcilik İnsan Kaynakları ve Acentelik Hizmetleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*