Bunker Yönergeleri

CLC/BUNKER Yönergeleri Yayımlandı
“1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC- 92)”ye ilişkin mevcut “CLC 92 Sertifikasının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge” tadil edilmiş olup; yeni yönerge 19/12/2013 onay tarihi ve 1998 sayı numarası ile yayımlanmıştır.

CLC 92 Sözleşmesi ile donatanlara, kalıcı petrol kirliliğine neden olan ham petrol, fuel oil gibi yükleri taşıyan tankerlerin sebep olabileceği kirlilik zararlarının tazmin edilmesi yükümlülüğü getirilmektedir. Sözleşmeye göre bayrağına bakılmaksızın 2000 tondan daha fazla petrol ürünü taşıyan ticari tankerlerin ve OBO gemilerinin geçerli bir CLC Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Türk limanlarına alınmazlar.

Ayrıca, 12/12/2013 tarihinde ülkemiz açısından yürürlüğe giren “2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER – 2001)” gereğince 1000 GT ve üzeri gemilere sözleşmede belirtilen bölgeler içinde meydana gelecek kirlenme zararlarının tazmini için verilecek olan BUNKER-2001 sertifikasının düzenlenmesi, bulundurulması ve denetimi ile ilgili usul ve esasları kapsayan yönerge 19/12/2013 onay tarihi ve 1997 sayı numarası ile yayımlanmıştır.

BUNKER 2001 Sözleşmesi ile CLC kapsamında değerlendirilmeyen tüm ticari gemilerin (kuru yük, konteyner, ro-ro,bazı durumlarda tankerler, vs.) yakıtlarından kaynaklanan kirlilik zararlarının tazmini sorumluluğu gemi donatanlarına yüklenmektedir. Sözleşmeye göre 1000 GT ve üzeri tüm gemiler bayrağına ve türüne bakılmaksızın geçerli bir BUNKER Sertifikasına sahip olmak durumundadır. Aksi takdirde Türk limanlarına alınmazlar.

Yeni yayımlanan BUNKER Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge uyarınca 1000 GT ve üzeri tüm Türk bayraklı gemiler ve bunun yanı sıra Bunker 2001 Sözleşmesine taraf olmayan ülke bayraklı gemiler, sicil kayıtlarını tutmaya yetkisi bulunan 10 farklı liman başkanlığından (Trabzon, Zonguldak, Samsun, İstanbul, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun) BUNKER Sertifikası alabilmektedir.

Önceki uygulamada CLC Sertifikası yalnızca İstanbul Liman Başkanlığınca düzenlenmekteyken, tadil edilen CLC Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Yönergeyle ile yukarıda anılan 10 liman başkanlığına bu yetki tanınmıştır.Dolayısıyla donatan veya temsilcisi CLC ve BUNKER Sertifikalarının düzenlenebilmesi için en yakın liman başkanlığını seçme kolaylığına sahip olmuştur. Her iki yönerge gerekleri liman işlemleri ile liman ve bayrak devleti kontrollerinde esas alınacaktır.

Söz konusu yönerge metinleri ve ayrıntılı bilgi Bilgi Bankası başlığı altında bulunan “CLC ve BUNKER Uygulamaları” bölümünde yer almaktadır.

Kaynak : www.denizcilik.gov.tr

Zirve Denizcilik

Denizcilik

Google

About the Author

Zirve

Zirve Denizcilik İnsan Kaynakları ve Acentelik Hizmetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*