tobb

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 13.06.2016 tarihli ve 11641 sayılı yazısı.   İber-Amerika Ticaret Odaları Birliği (AICO)’nin, İber Yarımadası ülkeleri ile Latin Amerika Bölgesi’nde yer alan ülkelerin Ticaret Odaları / Birlik / Federasyonlarını tek çatı altında birleştiren, kar amacı gütmeyen, gönüllü, kolektif ve uluslararası bir kuruluş olduğu, AICO’nun, 14 Temmuz 1975 yılında, İber-Amerika’daki Sanayi […]