bildiri

  • ICS BASIN BİLDİRİ KAMPANYALARI

    ICS’İN BİLDİRDİĞİNE GÖRE, AB, GEMİLERE AİT CO2 KURALLARINI ULUSLARARASI TOPLUMLA BİR HİZAYA GETİRMELİDİR- KÜRESEL ARMATÖRLER KURULUŞU ÖNEMLİ BİR YENİ KAMPANYA BAŞLATIYOR. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’na(ICS) üye ulusal armatörler birlikleri, Üye Devletler, Parlamento ve Avrupa Komisyonu dahil, Avrupa Birliği(AB) kurumlarını hedef alan, düzenli bir kampanya başlatmayı kabul etmişlerdir. Hedef, Birleşmiş Millletler Uluslarararı Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından […]